Page 12 - JUL_VINTER_2020_flip
P. 12

     Programmering & kodning
    För barn som växer upp idag är det nästan lika viktigt att förstå och lära sig programmering, som att lära sig läsa och skriva.
Målet med denna produkt är att få barnen att avkoda information och placera de färgade små pixlarna på rätt plats. Lära sig hur digitala bilder är uppbyggda samt träna koncentration. Öva på logiskt tänkande och finmotorik. Träram 22 x 30 cm. 232 pixlar 4 x 4 cm, 1 045 pixlar 1 x 1 cm, 20 uppgiftskort. Från 5 år.
296 8658 Ord.pris:2.495:-______________________________________________ 1.620:-
12 | VINTER 2020 FULLSTÄNDIG PRODUKTINFORMATION PÅ WWW.ABASKOL.SE
KODA MED KLOSSAR
             ARRANGERA PIXLAR
Här är det inte komplicerade textkommandon som ska följas utan färgade klossar och deras koordinater. Läs och tolka koordinatplanen rätt så bildar klossarna en fin byggnad. 30 instruktionskort i 3 olika svårighetsnivåer, 31 rejäla träklossar samt koordinationsplatta. Från 5 år.
296 8627 Ord. pris: 1.575:-_________________________________________________ 998:-
KODA MED DJUR
Ett barn lägger en djurbild, fyra pilar och ett kort upp och ner i korthållaren. Ett annat barn placerar en spelpjäs på startdjuret och ska sedan hitta vägen enligt pilarna till slutdjuret. Vänd på kortet och se om barnen har samma djur. Tavla 26 x 26 cm, 25 kort med djur, 10 med pilar, 2 korthållare, 2 spelpjäser. Korten är 3,5 x 3,5 cm. Från 5 år.
206 0010 Ord.pris:798:-____________________________________________________519:-
LOGGA IN
FÖR ATT TA DEL AV ERA
AVTALSPRISER
   10   11   12   13   14