Page 5 - Terminsstart2020
P. 5

 NY
    BYGGKLOSSAR 89 DELAR
Tillverkade av FSC certifierat eukalyptusträ. Klossarna har släta kanter och hack som lå- ser ihop konstruktionerna och gör det möjligt att bygga stora och stabila byggnadsverk. Många olika former. Största klossen är 7,5 x 75 cm, minsta klossen är 7,5 x 15 cm, alla har tjocklek 3 cm. Kan användas både ute och inne men lagras på ett svalt och torrt ställe för bästa hållbarhet. Lämpliga från 3 år.
489 6110
(5.550:-) 3.595:-
     REGNBÅGSKLOSSAR 28 DELAR
OVALA TRÄSTENAR 20 DELAR
7 klossar i olika färger i vardera de 4 olika formerna. Alla klossarna kan kom- bineras på ett otal antal sätt. Minsta är 2 cm, de största 15 cm, djup på alla är 4 cm. Lämplig från 1 år.
Inspirera barnen att bygga och stapla med dessa stenliknande träklossar i olika stor- lekar och därmed olika vikter. Mjukt slipade med framträdande ådring. 10 dubbelsidiga inspirationskort medföljer. Lämpliga från 2 år.
117 3420
(1.675:-) 1.085:-
489 6771
(630:-) 410:-
NY
   NY
     NY
   BLANDA KÄNSLOR
BLOX - TANKEUTMANING
6 träklot med tryckta ansiktsuttryck; rädsla, ilska, av- sky, sorg, överraskning samt glädje. Kloten kan separe- ras i mitten och barnen kan skapa nya blandade känslor som kan diskuteras och tolkas, eller dela med sig av egna erfarenheter. Träklot Ø 46 mm, träställ 18 x 14 cm. Lämpligt från 4 år.
296 8969 (690:-) 448:-
STÄMPLAR MED 10 OLIKA KÄNSLOR
Stora trästämplar Ø 4 cm, höjd 3,5 cm som fungerar med alla olika stämpeldynor. Bra hjälpmedel för barn att iden- tifiera och beskriva sina känslor. Utvecklar även deras sociala och emotionella sidor. Lämpliga från 3 år. Trä.
111 0546 (320:-) 208:- ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE
40 aktivitetskort med utmaningar i olika svårigheter där det gäller att stapla de 10 blocken i rätt ordning och med rätt mönster på rätt plats. Tränar barnen att lösa mer komplexa problem och att tänka till. För en svårare nivå, låt barnen turas om att förklara för varandra hur blocken ska staplas. Block Ø 5 cm. ABS.
207 9280 (478:-) 310:- TERMINSSTART 2020 | 5
   GLÖM INTE ANGE KAMPANJKOD
”UPPSTART”








































































   3   4   5   6   7