Page 561 - MOBLER
P. 561

GEOMAG
Släpp loss din fantasi genom att sätta ihop magnetiska stavar, stålsfärer och paneler (kvadrater, trianglar och femhörningar). Geomagpanelerna ger dig en ny lekdimension tack vare att de kan fästas mellan stavarna och sfärerna. Konstruktionsmöjligheterna är oändliga, och strukturerna kommer att bli stabilare och mer hållbara tack vare panelerna. Stavar PP. Paneler ABS. Transparenta paneler PC, fria från Bisfenol A.
GEOMAG | PEDAGOGISKT LEKMATERIAL | 561
     GEOMAG PRO-L 174 DELAR
Med starkare magneter som gör att du kan bygga ännu mer komplexa och utmanade modeller. Med synliga polaritetsindikatorer som gör att förståelsen för magnetism ökar. 48 sfärer, 60 stavar,
30 trianglar, 24 fyrkanter samt 12 femhörningar. Lämpligt från 8 år.
GEOMAG PRO-L 396 DELAR
Med starkare magneter som gör att du kan bygga ännu mer kompl- exa och utmanade modeller. Med synliga polaritetsindikatorer som gör att förståelsen för magnetism ökar. 104 sfärer, 144 stavar, 72 tri- anglar, 52 fyrkanter samt 24 femhörningar. Lämpligt från 8 år.
389 0025
GEOMAG PANEL 192 DELAR
50 sfärer, 65 stavar, 36 trianglar, 26 fyrkanter, 12 femhörningar, 2 ljusblå, transparenta och fyrkantiga plattformar och 1 grön, transparent plattform med fem hörn. Lämplig från 5 år.
389 4240 1.295:-
GEOMAG ROSA 104 DELAR
Rosa, ljusrosa och vita paneler. Lämplig från 3 år.
389 4256 744:-
1.165:-
389 0178
2.270:-
     GEOMAG GLITTER 68 DELAR
 GEOMAG COLOR 127 DELAR
20 sfärer, 24 transparenta glittriga stavar, 12 orangefärgade transparenta glittriga trianglar, 10 gröna transparenta glittriga fyrkanter och 2 orangefärgade transparenta glittriga fem- hörningar. Lämplig från 3 år.
389 4218 525:- NY
GEOMAG PANELER VARMA FÄRGER 148 DELAR
72 trianglar, 52 fyrkanter samt 24 femhörnin- gar. Komplement till övriga Geomag set, då inga sfärer eller stavar ingår i detta set.
389 0164 825:-
61 sfärer, 60 stavar, 4 transparenta och fyrkantiga plattformar samt 2 transparenta plattformar med fem hörn. Lämplig från 3 år.
389 4249 950:- NY
GEOMAG PANELER KALLA FÄRGER 148 DELAR
72 trianglar, 52 fyrkanter samt 24 femhörnin- gar. Komplement till övriga Geomag set, då inga sfärer eller stavar ingår i detta set.
389 0163
      825:-
  ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE   559   560   561   562   563