Page 551 - MOBLER
P. 551

ETIK - VÄRDEGRUND | PEDAGOGISKT LEKMATERIAL | 551 - likabehandlingsplan på ett effektivt, roligt och enkelt sätt!
 MyEsteeme
MyEsteeme är ett undervisningsverktyg som är utvecklat i samråd med pedagoger och psykologer. Syftet är att hjälpa förskolor och skolor med att genomföra likabehandlingsplanen, stödja utvecklandet av en hälsosam självkänsla, förklara värdet av mångfald och acceptans på ett för barnen roligt och engagerande sätt. MyEsteemes undervisningsverktyg inkluderar: MyEsteemes fem mångfaldsdockor.
MyEsteeme-dockorna i mjuk plysch, 30 cm höga tål skumtvätt och repre- senterar mångfalden. Varje docka har en individualiserad positiv bekräftelse som de upprepar när man trycker på foten. “Jag tycker om mig själv”, “Jag är smart”, “Jag är en bra kompis”, “Jag är hjälpsam” och “Jag är bra som jag är”. Batterierna håller för ca 1 000 tryck. Från 3 år.
MYESTEEMES MANUAL
MyEsteeme-manualen innehåller 25 aktiviteter, 5 per docka, för att kunna tillämpa likabehandlingsplanen samt uppfylla lärandemål som empati, sam- arbete, självkänsla och identifiering samt förståelse av känslor. I manualen
ingår även observationsblad och frågeformulär. Manualen gör det enkelt att följa upp aktiviteterna och är till stor hjälp vid diskussioner i arbetslagen samt vid redovisning och utvärdering av den årliga likabehandlingsplanen.
MYESTEEMES INTERAKTIVA LÄRANDEBERÄTTELSE
(digitalt innehåll - kostnadsfritt)
Barnen/eleverna hjälper karaktären ”Mathilda” att lösa frågor medan hon låtsas vara olika djur. I slutändan kommer både barnen och Mathilda att dra slutsatsen att även om det är kul att låtsas vara någon annan, är det mest värdefullt att vara sig själv.
MYESTEEME SÅNG OCH VIDEO
(digitalt innehåll - kostnadsfritt).
Videon har roliga, lätta-att-följa danssteg för att aktivera barnen/eleverna på ett kul och effektivt sätt. Sången innehåller dessutom upprepning av fraser som stödjer användaren i utvecklingen av en hälsosam självkänsla samt förklarar på ett enkelt sätt värdet av mångfald och acceptans.
      396 0005
MYESTEEME
5 DOCKOR & MANUAL
4.395:-
       FÖREBYGG MOBBNING
RÄTT & FEL UPPFÖRANDE
Självrättande kort för att lära barn ett gott uppförande mot andra människor. T.ex. hänsyn, hjälpa varandra mm. 34 kort av kartong, 9 x 9 cm. Från 3 år.
5 sekvenser med vardera 4 kort som kan användas som diskussions- underlag för att prata om mobbing. Korten är 12 x 12 cm. Lämpligt från 4 år.
111 0840 276:-
ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE
111 0801
249:-
  

   549   550   551   552   553