Page 547 - MOBLER
P. 547

AFFISCHER | PEDAGOGISKT LEKMATERIAL | 547
   AFFISCHER MED FINA NATURTROGNA
ILLUSTRATIONER
70 x 100 cm. 170 g laminerat papper. Namn står på flera olika språk.
476 0009
AFFISCHER 9 OLIKA (2.025:-)
-20%
PAKETPRIS 1.620:-
    SVAMPAR
41 av de vanligaste ätliga och oätliga svamparna i Europa.
476 0041
FÅGLAR I TRÄDGÅRDEN
32 av de vanligast fåglarna i Europas trädgårdar.
225:- 476 0032
SKADEDJUR
Europas 55 vanligaste skadedjur.
225:- 476 0055
SALTVATTENSFISKAR
60 av de vanligaste fiskarna i Atlanten och Europas hav.
225:- 476 0060
ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE
ROVFÅGLAR & UGGLOR
29 av de vanligaste arterna i Europa.
225:- 476 0029
NORDENS TRÄD
27 av de vanligaste träden i norra Europa.
225:- 476 0027
SÖTVATTENSFISKAR
52 av de vanligaste sötvattensfiskarna i Europa.
225:- 476 0052
225:-
      VILDA DJUR
32 av de vanligast arterna i Europa.
476 0033
225:-
      FRUKTER
53 av Världens viktigaste ätliga frukter.
476 0053
225:-
      545   546   547   548   549