Page 50 - MOBLER
P. 50

50 | ENTRÉ | ELEVSKÅP I KOMPAKTLAMINAT
ELEVSKÅP I KOMPAKTLAMINAT
Tåliga elevskåp för krävande miljöer. Dörrarna i kompaktlaminat, som täcker hela fronten, gör dem svåra att sparka in. Kraftig dörrupphängning med ledgångjärn. Stomme i varmvit pulver- lackerad stålplåt och dörrar i 1 cm reptålig kompaktlaminat. Skåpen är utrustade med ett bokfack och en klädkrok. Standardutförande är med plant tak och sockel (10 cm) och klinka för hänglås. Totalhöjd 190 cm och djup 55 cm. Två bredder, 30 och 40 cm.
 721 1402 721 1403
atfärger
2 x 1 fack, B 80 cm 3 x 1 fack, B 120 cm
L1104
Svensktillverkade skåp!
Annat djup, sluttande tak, ben, annan dörrfärg eller cylinderlås – kontakta oss!
Laminatfärge
(Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en kom säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning
Standardfärger
  L152
NCS S9000-N
Laminatfärger
(Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett katalog kontakta säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot verklig färg)
Standardfärger
Standardfärger
Standardfärger Övriga färger
L152
L150
L156
L 137 L1111Ljus Björk
NCS S9000-N
L406 LaminatfärgerL404 NCS 0502-G50Y
L1104
NCS 1580-Y90R
NCS 6502-Y
6.075:-
L 137 Ljus
L152
L150 säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot verklig färg)
NCS 3500-N L156
(Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett katalog kontakta NCS 3000-N NCS 2500-N
Övriga färger
13.430:-
11.230:- 721 1601 1 x 2 fack, B 40 cm NCS3000-N NCS6030N-GC1S02500-N
NCS 2030-G30Y NCS 3500-N
NCS1040-Y20R
NCS105N0C-RS3300B00-
Laminatfärger
Laminatfärger
(Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett katalog kon
säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot verklig färg) (Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett katal säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot verkli
L150 L156
NCS 0502-G50Y NCS 1580-Y90R
Övriga färgerNCS 1580-Y90R
  L150
L 137 NCS 0502-G50Y
Y090R0- St
N
andardfä
L406 N7CS21300103-N03
L404
3 x 1 NfaCcSk2,5B0L01-9N520 cm
L1104
NCS 3500-N NCS 0502-G50Y
L 137
NCS 0502-G50Y NCS S9 NCS 1580-
Övriga färger
NCS S9000-N
L171
721 1703 3 x 2Lf1ac1k1,1B 90 cm
L156
Ljus Björk
L152 NCS
S9000-N
ri
ga fä
HEL DÖRR
(Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett katalog kontakta
Inredning: Bokfack med klädkrok och hatthylla.
6.560:-
Inredning: Bokfack med klädkrok.
721 1501 1 x 2 fack, B 30 cm Standardfärger
721 1701
721 1302
2 x 1 fack, B 60 cm
L1111 L406
6.025:- Ljus Björk 9.060:-
1 x 2 fack, B 30 cm 2 x 2 fack, B 60 cm
L150
L156
NCS 7652012-Y1502 2NxCS230fa00c-kN, B 60 cm
721 1702
2-DELAT
rger
Laminatfärger
Öv
säljare.Tryckta prov avviker i viss utsträckning mot verklig färg)
rger
Z-SKÅP
Inredning: Bokfack med klädkrok.
  9.460:-
7.730:- 721 1503 3 x 2 fack, B 90 cm
9.560:- 14.045:-
NCS 1580-Y90R L406 L1137 L404
  L1119
6.790:- 721 1801 1 x 2NfaCckS, B65402cm-Y
L2170 L406 6.940:-
  721 1602 2 x 2 fack, B 80 cm L406 L404
2 x 2 fack, B 8L01c1m11
3 x 2 fack, B 1N2C0 cSm6502-Y15.935:-
  10.675:- Laminatfärge7r21 1603 3 x 2 fack, B 120 cm 15.395:-
721 1802
10.625:-
Laminatfärger
NCS 3000-N NCS 2500-N L 137 (Detta är ett urval ur standardsortimentet. För en komplettLka1ta5l0og kontakta
NCS 3500-N
L1104
L40 NC
L1216 NCS1010- NCS 1050-R30B
 L(D1e5tt2a är ett urval ur standardsortimentet. För en komplett katalog kontakta L156
L1137 L171säljare.TrycktaprovavvikLe1r1i1vi9ssutsträckningmotveLrk2li1g7fä0rg) L1118 LjusBjörk
721 1803
mentet. För en komplett katalog kontakta
ivissutsträckningmotverkligfärg) säljare.TrycktaprovavvikerivissutstNräcCkSnin0g5m0o2t-vGerk5l0igYfärg) NLC11S11580-Y90R
 L40N6CS S9000-N L404
NCS 6030-G10 NCS 2030-G30Y NCS 1040-Y20R NCS 1050-LR1310B4 NCS 1010-Y30R
L406
NCS 3000-N
NCS 3000-N
NCS 2500-N NCS 3500-N NCS 6502-Y
 L 137 L152 L1133
L406
L1216 Ljus Björk
L406
Ljus Björk
-Y90R NCS SN90C00S-N4N0C10S-SG90100Y-N
NCS 0502-G50Y
NLjCusSB1jö0r4k0-Y20R
L1111 L406
L404
L1104
L1111
L1111 L406
Standardfärger
ANGE DÖRRFÄRG TILLSAMMAStNanSdaMrdEfDärAgeRrTIKELNUMRET
Övriga färger
   L152
0C0-SN3060-R80B NCS 4050-R80B NCS 6502-Y
L1137 L156 L1216 NCSL3150100-N4 L171L158 L158NCS 3000L-N1119
L137
L150
Övriga färger
Övriga färger
0R
L150
L404 NCSN0C5S026-G0530Y-NGC1S01580-Y90R NCS 2030-G30Y
L1111 NCS 1050-R30B
L158 L15L01137
L156 L171
L 137
L113179
L2170
L1118
NCS 2030-RN9C0BS 3000-NCS 3N02C0S-1R5980-BY
L155 L156 L1137
L1227 L11L04171
NCS 1010L-Y1301R19
L2170
L1118
Glöm inte att ange dörrfärg!
NCS 4010-G10Y NCS 2030-R90B NCS 3020-R90B NCS 3060-R80LB11
L1133 L155 NCS 6030-G10 NCS 2030-G30Y NCS 1040-Y20R
N
9
N
C
S 25
L1137 L171 L1119 L2170
NC
NCS 6030-G10 NCS 2030-G30Y NCS 1040-Y20R NCS 1050-R30B
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM #ABASKOL_SVERIGE
                                                                             n
B
6 S
0
L406L406
NCS3000N NCS2500N NCS3500N NCS6502Y NCS3000N
L404 L1104 L406
r
p m
t g
S
   48   49   50   51   52