Page 476 - MOBLER
P. 476

 SÄKERHET
På följande sidor har vi ett mångfald av olika barngrindar ör att kunna tillgodose de flestas behov och önskemål.
Välj mellan trä, metall, med sockel eller utan. Alla är lika lätta att öppna för vuxen men inte för barn.
Vi har även väggskydd, halkskydd och klämskydd för dörrar som bidrar till ökad säkerhet bland barn och även vuxna.
BARNGRIND FLEX.............................................................. 478 BARNGRIND GUARD ME OCH EXTRA ............................ 479 BARNGRIND LENA OCH REDNIK .....................................480 BARNGRIND LINDAM OCH MULTIMETALL .................... 481 HALKSKYDD.......................................................................482 LÅD- OCH SKÅPREGEL.....................................................482 HÖRN- OCH VÄGGSKYDD................................................482 TIPPSKYDD ........................................................................482 KLÄMSKYDD OCH DÖRRSTOPP.....................................483


   474   475   476   477   478