Page 392 - MOBLER
P. 392

 MJUKLEK
På följande sidor hittar ni vårt utbud av mjuk inredning för både små och stora barn. Att leka är viktigt för barns utveck- ling! En bra och väl genomtänkt lösning med mjuka lekmöbler skapar unika möjligheter.
Mjuka lekmöbler ger flexibilitet i inredningen eftersom de passar in i de flesta rum. De kan med fördel användas för att skapa både lek- och läshörnor. Möblerna fungerar dessutom bra som ljuddämpare.
Vårt utbud av olika sorters bygglek ger en bas för en allsidig och varierande lek. Med byggsatserna kan barnen öva på motorik och samarbete genom att t.ex. bygga ihop olika formationer tillsammans.
Våra produkter för samling och lässtund skapar mysiga och lugna stunder. De spännande modulerna finns i olika stor- lekar, färger och former och är tillverkade av kraftiga och hållbara material.
HOPPSÄCKAR....................................................................394 FATBOYS ORIGINAL OUTDOOR.......................................395
FATBOYS JUNIOR STONEWASHED
OCH SITTSÄCK KANIN .....................................................396
HÖRNSOFFA LITEN OCH
MJUK VIKBAR HÖRNSOFFA............................................. 397
VILMADRASSER OCH MYSGROP EMIL..........................398 HÖRNGROP TINA OCH MYSGROP EMMA .....................399
LEKMADRASS GROPEN LÅG OCH HÖG SARG
OCH MYSGROP LITEN OCH STOR ..................................400
MJUKLEK ÄGGET, SITTKUDDE CIRKEL
OCH FATBOYS POINT STONEWASHED .......................... 401
KUDDSET, SITTKUDDE DYNAIR, RUND
OCH SITTDYNSHÅLLARE.................................................402
MJUKLEK SUNNY...............................................................403 LÄSHÖRNA SKOGEN OCH VATTEN.................................404 LÄSHÖRNA PÅ LANDET OCH VATTENFALL...................405 LÄSHÖRNA BERGLANDSKAP
OCH HÖSTSKOG................................................................406
MJUKLEK KROKODIL, DELFIN
OCH MOTORCYKEL ........................................................... 407
BYGGSATS PUSSEL OCH BYGGSTENAR .......................408
BYGGMODULER XL, MINIGYMPA,
REGNBÅGEN OCH TORNET ..............................................409
BYGGKLOSS MJUKLEK OCH BORGEN.............................410
BYGGSATS BÄVER OCH
MJUKLEK HÖRNFÅTÖLJ .....................................................412
BYGGKLOSS BIG ................................................................413   390   391   392   393   394