Page 21 - MOBLER
P. 21

MED SITTBÄNK VÄGGMODELL
Bilden visar 3-fack med tillbehör rygg och lucka med bildruta
MED SITTBÄNK GOLVMODELL
SANGILL
1.495:- 2.830:- 3.440:- 4.590:-
K1997
766 7070 766 7071 766 7072 766 7073
1-fack. Utvändig bredd 28 cm 2-fack. Utvändig bredd 54,5 cm 3-fack. Utvändig bredd 81 cm 4-fack. Utvändig bredd 107,5 cm
1.420:- 766 7170 2.695:- 766 7171 3.235:- 766 7172 3.825:- 766 7173
1-fack. Utvändig bredd 28 cm 2-fack. Utvändig bredd 54,5 cm 3-fack. Utvändig bredd 81 cm 4-fack. Utvändig bredd 107,5 cm
F7927
Luckorna har softclose.
-
766 7080 766 7081
Lucka i vitpigmenterad björk
325:-
395:- 340:- 205:-
K1F929762F4172
F2479 F1485 F3007
SANGILL
S
4
-1
S
dard Lami
A
N
nd
I
t
a
i
IL
S
a
rd
L
a
m
n
a
t
2
KLÄDFACK MARIA VÄGG- & GOLVMODELL | ENTRÉ | 21
      FörSgoAlvmNodelGlpåIhjLulLrekomSmetndaeranrvdiplacerindgryLggamotminat2014-15 rygg för att minska tipprisken. Det behövs en baksida/rygg
per fack även för detta valet.
SANGILL Standard La SANGILL Standard Laminat 201
F2962 F8755 F7927 K1997 F4172
L
K1997 F7927 F4172 K1997 F6901 F4172 K1238 F6
F7927
TILLBEHÖR TILL KLÄDFACK MARIA
!!!!!
G
ta
0
1
! !! !! !!!!
!!
n
F84715752F690K1199F702F3F6329407K191238 F4K117K3212F261 F7927
d
a
r
d
L
a
S
m
A
in
N
a
G
t 5
2
L
0
L
1
S
4
t
a
1
n
5
 Lucka i laminat med urfräst bildruta, B 9,5 x H 14,5 cm. Ange färgkod, se nedan
 766 7082
766 7084
766 7085 Baksida/rygg väggmodell, pris per fack
Lucka i laminat. Ange färgkod, se nedan Baksida/rygg golvmodell, pris per fack
F2962
F8755
F2479
 F7927K1997
F7927
F2962 F8755
 766 7086 Hjul Ø 10 cm. Kan inte eftermonteras. 4 st
SANGILL Standard Laminat 2014-15
!!!!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !!!
!
!
!
766 7088 Postfack, B 25 x H 30 cm
!
150:-
    927 F41FK07129393 72 F6K910F
79F2F906223F32479
4
F7 7 F41
F2962 962F8755
F9
3 927 K1997
8
F2
412
K1326 12387
2
1
a
0
72 6
8
F 7927 K 1997 !F 4172 F 6901 K 1238 F 2962
ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE
!
m
14
in
FK0 F690
F87
-1
a
205:-
730:-
t 2014-15
5
F24 39397
!
rd Laminat
2014-15
 aSrS
SANG!ILL Standa
Bilden visar
2 x 3-fack, rygg mot rygg. Totalt sex ryggar
Adt
N
aLG
nad
ImL
a
Lirnd
SaLta
a2n
m0d1i
a
n4r
a-d1t 5L
2
 ANGE FÄRGKOD TILLSAMMANS MED ARTIKELNUMRET FÖR LUCKA
55 21 1
72
5 F2253 F6901 F7
F58K7153526F148F53007 F2
7
 K123 F
!
F6
2
2 F2274
2
9
0
1 3K
2
F148 F41
5
F4172 F6901
!! !! !!!!! !!!! ! ! !!! !!!!!!!!
!!!!!!!! !!!!!
K
1 F
9
F2479 F1485 K1326 F!2253 F2274 F4177
3
1
K1
F5342 F4177
F
0 3
2
3
                                                          dL
7 7
m 4
n
3
0
SANGILL DESIGN
Lære
   19   20   21   22   23