Page 201 - MOBLER
P. 201

   KOMBISKÅP HOLMÖ | FÖRVARING | 201
   KOMBISKÅP HOLMÖ
Bredd 80 cm
NY
Skåpen kan fås både med cylinderlås och utan lås
 Skåp i björk-, bok- eller vit laminat med PP-list. Skåpen har delade par- luckor, släta med handtag i luckorna. Det ingår fyra hyllplan varav tre är flyttbara. Vita hyllplan med björk-, bok- eller vitlaminerad kantlist. Alla har höjd 210 cm.
 708 32xx 700 32xx 708 32xx 700 32xx 708 32xx 700 32xx 708 33xx 700 33xx 708 33xx 700 33xx 708 33xx 700 33xx 708 34xx 700 34xx
Utanlås,B80xD32cm Utanlås,B100xD32cm
Lås överluckor, B 80 x D 32 cm Lås överluckor, B 100 x D 32 cm Lås under+över, B 80 x D 32 cm Lås under+över, B 100 x D 32 cm Utanlås,B80xD47cm Utanlås,B100xD47cm
Lås överluckor, B 80 x D 47 cm Lås överluckor, B 100 x D 47 cm Lås under+över, B 80 x D 47 cm Lås under+över, B 100 x D 47 cm Utanlås,B80xD60cm Utanlås,B100xD60cm
51 bok 51 bok 53 bok 53 bok 55 bok 55 bok 51 bok 51 bok 53 bok 53 bok 55 bok 55 bok 51 bok 51 bok
52 björk 52 björk 54 björk 54 björk 56 björk 56 björk 52 björk 52 björk 54 björk 54 björk 56 björk 56 björk 52 björk 52 björk
57 vit 57 vit 58 vit 58 vit 59 vit 59 vit 57 vit 57 vit 58 vit 58 vit 59 vit 59 vit 57 vit 57 vit
3.925:-
4.140:-
4.080:-
4.295:-
4.235:-
4.450:-
4.155:-
4.370:-
4.330:-
4.545:-
4.450:- 708 34xx Lås överluckor, B 80 x D 60 cm 53 bok 54 björk 58 vit 4.450:- 4.665:- 700 34xx Lås överluckor, B 100 x D 60 cm 53 bok 54 björk 58 vit 4.665:- 4.295:- 708 34xx Lås under+över, B 80 x D 60 cm 55 bok 56 björk 59 vit 4.595:- 4.510:- 700 34xx Lås under+över, B 100 x D 60 cm 55 bok 56 björk 59 vit 4.810:-
Önskas andra utföranden – be om pris!
           bok
björk vit
ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE
L
I
M
K
S
I
J
Ö
M
Ä
D
R
K
R
N
I
O
N
G
N   199   200   201   202   203