Page 554 - KPM
P. 554

554 | LEKMATERIAL | HAND- & FINGERDOCKOR
NY
  SAGOPÅSE RÖDLUVAN 5 DELAR
role play
Print 1152 - Goldilocks Print 1150 - Red riding hood Print 1151 - Snow white
JOb Puppets
JOb Puppets
JOb Puppets
fairy tales Puppets ea fairy tales Puppets
Påsens detaljerade dekorationer blir som kulisser till sagan, en stuga
SAGOPÅSE BOCKARNA BRUSE 5 DELAR
på framsida och ett sovrum på baksidan. Sagor kan ge inspiration till
På påsen finns det en ficka under bron, där man kwaanshasbtleoppa i trollet. washable
lek, rollek, berättelser, empati, fantasi, utveckla språket och förmedla
Sagor kan ge inspiration till lek, rollek, berättelser, empeastyi,tofuasenbtyaksidi’,shands
fairy tales Puppets fafairiryyttaalelsesPPuupppetetss
65% polyester, enligt fair trade principen, dvs materialet tvättas tre
kunskap. Tillverkad av 35% bomull och
6
air
Dentist Fireman Dentist Fireman
M
JOJbObPuPpuppeptests
g
f
utvecfekasliayrtsoypursåetkbayelkteidos’schPaunfödpsrmpeetdslafakiurnyskatpa. lTeilslvePrukapdpeatvs35% bomull och
principen, dvs materialet tvättas tre gånger före produktion 40°C
role play
handtvätt. Lämpligt från 1,5 år.
Print 1152 - Goldilocks Print 1150 - Red riding hooPdrint 1152 -PGriontld1i1l5o1ck- sSnow whPitreint 1150 - Red riding
386 0701
Hair dreDsesenrtist
DoHcatoirr dresser DentiDstentist
PolicemDaonctor Hair dHraeisrsderesser
washable washable washabl2e98:-
Mechan F
Dentist
FiremFairneman Hair dresser
Sailor Pilot
MechManeichianician Doctor
Hair dresser Fireman
Doctor
Mechanician Dentist
Hair dresser
Policeman Sailor
Doctor
S ailoSrailor
ic
ir
an
i
a
e
n m
H
easy to use by kid’s hands roleropleayplay
NY Print 1152 - Goldilocks role play
5
dH
ichi
%
p
raeisrsde res
ani
o
l
yester,
e
r
Dentist Fireman
.
ian
DoctoDroctor Mechanician
s
Hair dresser Dentist
Mechanician Fireman
Print 1150 - Red riding hood
Print 1151 - Snow w
e
se
e
c
JOb Puppet
easy to use by kid’s hands
trin11t51215-2G-oGldoilodcilkoscks PriPntrin11t51015-0R-edRerdidrinidginhgoohdood PriPntrin11t511-51S-noSwnowhwitehite Print 1151 - Snow white
role play
washable
easy to use by kid’s hands
role play
role play
Print 1152 - Goldilocks
Print 1150 - Red riding hood
role play
washable
role play
JOb Puppets
JOb Puppets JOb Puppets
washable
easy to use by kid’s hands
DentiDstentist FiremFairneman
easy to use by kid’s hands
ec
w a s wh a a sb hl ae b l e easyeatosyutsoeubsyekbiyd’ksihda’snhdasnds
easy to use by kid’s hands
eaesaystyo
JOJbObPuPpuppeptests
role play washable
role play
role play
role play washable
washable easy to use by kid’s hands
washable easy to use by kid’s hands easy to use by kid’s ha
n
hMa
l
i
t
a
n
ir trade
298:-
386 0705
Print 1152 - Goldilocks
Print 1150 - Red riding hoodPrint 1152P-riGnot l1d15il1o-ckSsnow whitPerint 1150 - Red riding hood
roleropleayplay
waswhasbhleable easyeatosyutsoeubsyekbiyd’ksihda’snhdasnds
NY
washable washable easy to use by kid’s hands
role play
Print 1152 - Goldilocks Print 1150 - Red riding hood Print 1151 - Snow white
gånger före produktion. 40°C handtvroälettpl.ayLämpligt från 1,5 år.roleplay
easy to use by kid’s hands
P
h
r
i
iP
t
n
ho
o
d
Print 1151 - Snow white
fairy tales Puppets
Print 1151 - Snow white
 Print 1152 - Goldilocks
Print 1150 - Red riding hood Print 1151 - Snow white
fairy tales Puppets
fairy tales Puppetsfairy tales Puppets
easy to use by kid’s hand
         HANDDOCKA YRKEN
HANDDOCKA SAGOR
Tryck på fram- och baksida. 21 x 26 cm. Tvättbara. Polyester.
Sa
o
M
hanician r
ema
il
ailor dresser
e
c
S
Tryck på fram- och baksida. 21 x 26 cm. Tvättbara. Polyester.
295 0800
Policeman Cook
10 olika
Pilot Spaceman
670:-
295 0803
11 olika
H
M
Policem D
Sailor
Pilot
ol
Pilot chanician
Do
Mechanician
Cook Cook
ct
r ir
o
Sa
a Fireman
r e
ic
a
n
n
Pilot
n
o
ctor
c
washable
easy to use by kid’s hands
    Police P
Baksida
m
a
   Pilot
em
NY
735:-
Spac S
n
ilo
a
eman Sailor
pa
 Policeman
Cook Pilot
Spaceman NY Pilot Pilot
Pilot
 DoctoDroctor SailoSrailor Policeman
P
Spaceman liceman
Co
Spacema
Spaceman
o
o
P
k
ilot n
 HANDDOCKA APA MED BABY
HANDDOCKA KATT MED BABY
HANDDOCKOR
CookCook SpacSempacneman
Dockorna har huvud av trä och höjd 27 cm. Krokodil och Varg är 40 cm långa. Från 3 år. Bomull och polyester.
294 0350 12 olika 1.195:-
FINGERDOCKOR RÖDLUVAN
Längd 7,2 - 7,7 cm. Lämpliga från 3 år.
294 1654 4 olika 68:-
Mamma 30 cm. Baby 15 cm, fungerar som fing- erdocka. ABS och polyester.
Mamma 30 cm. Baby 15 cm, fungerar som fing- erdocka. ABS och polyester.
390 0440
286:-
390 0460
286:-
Cook
Spaceman
Cook
 Cook PolicPemolaicneman
NY
Cook Spaceman
    FINGERDOCKOR DJUR
Höjd 7 - 8 cm, plysch, PE och bomull.
294 5418 6 olika
192:-
FINGERDOCKOR VILDA DJUR
Höjd 7,5 - 8,5 cm, plysch, PE och bomull.
294 5125 8 olika
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM #ABASKOL_SVERIGE
242:-
  21x26 cm
21x26 cm
•Material: Polyester •Front and back printed •Set of 10pcs
21x26cm
21x26cm
•Material: Polyester •Front and back printed •Set of 11pcs
21x26cm
•Front and back printed •Front and back printed
•Material: Polyester •Front and back printed
21x26 cm
•Material: Polyester •Set of 10pcs
21x2216x2cm6cm
•Ma•Mteartiaelr:iaPlo: lPyoelsytesrter •Fr•oFnrtoanntdanbdacbkacpkrinptreindted •Se•tSoeft1o0fp1c0spcs
two side designd
21x26 cm
21x26 cm
21x26cm
•Front and back printed •Set of 10pcs
•Material: Polyester •Front and back printed •Set of 10pcs
twotwsiodseide desdigesnidgnd
21x26 cm
21x26 cm
•Material: Polyester
•Front and back printed •Material: Polyester
•Set of 10pcs
•Front and back printed
21x26 cm
21x26 cm
cs
•Material: Polyester •Front and back printed •Set of 10pcs
two side designd
two side designd
two side designd
twotwsiodseide desdigesnidgnd
two side designd
•Set of 10pcs
21x26cm
21x2216x2cm6 cm
•Ma•Mteartiaelr:iaPlo: lPyoelsytesrter •Fr•oFnrtoanntdanbdacbkacpkrinptreindted •Se•tSoeft1o0fp1c0spcs
two side designd
•Front and back printed
26
•Material: Polyester •Material: Polyester
21x26cm
21
cm
•Front and back printed
•Material: Polyester •Front and back printed •Set of 11pcs
•Set of 11pcs
•Set of 11pcs
ia
two side designd
•F
er
•Material: Poly
•Front and ba
o
d back printed
•Set of 11pcs
d
•Material: Polyester •Front and back printed •Set of 11pcs
•
te
•
r
c
p r
M
rial: Polyester
21x26 cm
e
F
s
r
n
a
te
•Material: Polyester •Material: Polyester
•Set of 11pcs
•Set of 11pcs
t
a
k
•Set of 11pcs
i
nt e
n
•M •M
: d
r
•S •
t
o
f
ed s
•
d
r
at
:
l
o
F
e S
1
r
e
f
1
e
r
P
a
l
n
t
a
o
t
t
o
p
e
n
ri
y
t
a
nd
b
a
l
1
c
a
l
o
n
ba
c
1 p
o P
y
2
2
6
cm
x
1
x
e
k
pr
s
e
s
ck
p
t
e
t
in
ri
t
e
n t
NEW
                                                                                        n
t
two side designed
two side designed
two side designed
two side designed
two side designed
two side designed
two side designed
two side designed
NEW
NEW
NEW
NEW
NEWNEW
NEW
NEW
NEW NEW
NEWNEW
NEW
NEW
NEW NEW
NNEWEW
NEW
NEW NEW
NEW
21x26 cm
•Material: Polyester •Front and back printed •Set of 10pcs
two side designd
Dentist
Fireman
Hair dresser
Mechanician
Doctor
Sailor
Policeman
Pilot
Cook
Spaceman
JOb Puppets
role play
washable
easy to use by kid’s hands
   552   553   554   555   556