Page 431 - KPM
P. 431

LEGO®EDUCATION | PEDAGOGISKT LEKMATERIAL | 431
       DUPLO CODING EXPRESS 234 DELAR
Coding Express är en kreativ, intuitiv och mångsidig lösning som introducerar förskolebarn till tidiga kodningskoncept som ökar deras nyfikenhet, kreativitet och lust att utforska och lära tillsammans. Baserat på det populära tågtemat tillåter den barn att göra kontakter och intuitivt utforska tidiga kodningsbegrepp, såsom sekvensering, looping och villkorlig kod­ ning, samtidigt som man utvecklar problemlösningsförmåga, kritiskt tänkande, samarbete och sociala och känslomässiga färdigheter. Gratis appar inom fyra områden för förskolebarn att utforska: Resor, Tecken, Musik och Matematik. Från 2 år.
288 5025
3.295:-
   DUPLO KREATIVT BYGGSET 160 DELAR
DUPLO “BYGG KÄNSLOR” 188 DELAR
Är ett roligt och engagerande sätt för yngre barn att utforska känslor och fysiska egenskaper. Genom att tillsammans bygga ett antal figurer och undersöka deras likheter och skillnader, upptäcker och utforskar barnen sina känslor. Byg­ gkorten fungerar som stöd och ger inspiration, så att barnen kan bygga på och bygga om figurerna hur många gånger som helst! Innehåller 8 klossar med olika ansiktsuttryck samt 8 kort med dubbelsidiga figurförslag. Primära inlärningsmål är; självkänsla, samarbete samt att uppmärksamma och förstå känslor. Från 2 år. 188 delar. ABS.
288 5018 1.160:-
Låt barnens kreativitet flöda fritt, med LEGO® DUPLO® byggset. Att bygga, bygga om och bygga på nytt ger barnen nya tankar och idéer, men är också ett sätt att förbättra deras uttrycksförmåga och finmotorik. Byggkorten fungerar som stöd och ger idéer för timtal av byggande! Spännande nya färger på klossarna och 6 dubbelsidiga byggkort. Från 2 år. 160 delar. ABS.
288 5019 830:- ÄNNU MER PÅ WWW.ABASKOL.SE
     429   430   431   432   433