Page 396 - KPM
P. 396

396 | PEDAGOGISKT LEKMATERIAL | MATEMATIK TVÅ KORTSPEL
som har sin förankring i läroplanen och är utvecklade av legitimerade lärare med mångårig erfarenhet. Kopplingarna till läroplanen anges på respektive spel.
CENTO
Blandar spelglädje med utmanande huvudräkning inom talområdet 0 - 100, i främst addition och subtraktion. Tränar de 4 räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar
med de 4 räknesätten och svaren ligger inom 0 - 20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. För 2 - 8 spelare. Från 8 år. Speltid 5 - 30 min.
MATCH-UP
Spelglädje delas med grundläggande träning i att lära sig talkamra- terna i addition inom talområdet 0 - 10. Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. För 2 - 4 spelare. Från 7 år. Speltid 10 - 30 min.
474 9087 240:-
LÄR OM SIFFROR - FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER
Häng med elefanterna och myrorna i några busenkla sifferspel. Totalt sett finns hela sju roliga spelvarianter/svårighetsgrader. För 1 - 3 spelare. Från 4 år. (Produktgrupp Lekmaterial).
    474 9110
240:-
     VI LÄR OSS SIFFROR
Barnen lär sig siffror från 1 - 12 och enkla räknetal. Lös uppgifterna och lägg brickorna på spelplanen. Är alla rätt så ser du en fin bild på baksidan. För 2 - 4 spelare. Från 4 år.
283 0180
RÄKNEPUSSEL
Ett pussel som underlättar förståelsen för talen 1 - 10. Av kraftigt trä 34 x 34 cm.
338 2053
215:-
394 0694
224:-
NY
     420:-
BRÅK I FYRKANTER
8 fyrkanter delade på olika sätt. Varje fyrkant är 10 x 10 cm.
338 1502
260:-
  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM #ABASKOL_SVERIGE   394   395   396   397   398