Page 292 - KPM
P. 292

 PEDAGOGISKT LEKMATERIAL
AFFISCHER.................................................................................. 352 ANATOMI ..................................................................................... 358 AVSLAPPNING ........................................................................... 298 BOKSTÄVER ............................................................................... 366 BYGGSYSTEM............................................................................ 398 BÖCKER........................................................................................297 ETIK ............................................................................................. 361 EXPERIMENT .............................................................................. 342 FLANO .......................................................................................... 306 INSTRUMENT ............................................................................. 294 KALENDER ................................................................................... 377 KARTOR....................................................................................... 355 KLOCKOR .....................................................................................374 KLOSSAR .....................................................................................416 KONSTRUKTION ......................................................................... 398 KÄNSEL .............................................................................. 312, 325 KÄNSLOR ....................................................................................361 LEGO ............................................................................................. 431 LJUSBORD, LJUSKUB ................................................................ 336 LOGIK ........................................................................................... 317 LÄRARMATERIAL ......................................................................363 MAGNETLEK ............................................................. 342, 398, 411 MATEMATIK ...............................................................................380 MEKANO ..................................................................................... 426 MOTORIK .....................................................................................321 MUSIK.......................................................................................... 294 NATUR, NO.........................................................................304, 344 SENSORISKT .............................................................................. 326 SORTERING ....................................................................... 313, 380 SPEGLAR ..................................................................................... 332 SPRÅKTRÄNING ......................................................................... 366 TID ...............................................................................................374 VÄRDEGRUND ............................................................................361 VÅG ..............................................................................................378

   290   291   292   293   294