Page 2 - KPM
P. 2

MED FOKUS
 PÅMILJÖN
Nu är de äntligen här, våra Svanenmärkta kataloger!
Miljöarbetet är mycket viktigt för oss, och genom att välja ett Svanenlicensierat tryckeri bidrar vi till en bättre värld. Det är en garanti på att våra kataloger klarar av att uppfylla de hårda krav som ställs på råvaror och produktion, vilket är det minsta vi kan göra för miljön. Hela kedjan påverkas positivt genom att miljöbelastningen minskar, från skogsbruk till massa- och papperstillverkning samt slutligen till den färdigtryckta produkten.
Det har varit ett händelserik t år för hela organisationen och vi är fortsatt stolta över vår förstarankning på större delar av SKL Inköpscentrals lekavtal. Det har inneburit ett intensifierat arbete gällande alla områden i vår organisation. Det har bland annat ställt ytterligare och högre krav på oss gällande miljö- och hållbarhetsområdet samt gällande vårt lager. Vi jobbar därmed ständigt och hårt för att skapa ett bättre flöde genom hela organisationen så att våra kunder kan få sina produkter snabbt och rätt levererat. Vi fortsätter värna om våra kunder och för att göra er tillfredsställda!
Vi finns i en speciell bransch där kraven på oss är höga i allt ifrån intressenter, tillsynsmyndigheter, kunder och certifieringsorgan. Under 2018 genomgick vi sex olika revisioner för att visa på att vi följer bland annat arbetsmiljölagstiftning, sociala och etiska förhållande både internt som externt, att vi använder oss av legalt avverkat virke (FSC), och att vårt kvalitets- och miljöledningssystem fungerar. Vi är ständigt under lupp och det är med stor glädje vi kan säga att alla sex revisioner utfördes med goda resultat. Det hela tyder på att vi arbetar i rätt riktning och att transparensen i vårt arbete är bra, med andra ord, du som kund kan lita på oss.
Urban Bredhe
Att ta ansvar för vår verksamhet och dess inverkan är en viktig del i vårt arbete. Det är fantastiskt att vi kan göra tillvaron bättre för våra barn genom att tillhandahålla produkter till marknaden som är kvalitetssäkrade, kemikaliefria och är framtagna ur ett strikt hållbarhetsperspektiv. Vi får nya kravställningar på oss varje år och kraven blir allt tuffare, vilket gör att vi i vår tur måste arbeta hårdare mot våra leverantörer för att lyckas möta dessa krav. Därför arbetar vi ständigt med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, genom att utföra leverantörsbedömningar innefattande bland annat riskbedömningar och revisioner. Det är viktigt för oss att leverantörerna kan tillhandahålla kvalitativa produkter till ett bra pris. Kvalitet och pris får likväl inte äventyra hur leverantören behandlar människor och miljö. Något som i slutändan är en situation som alla vinner på, vi blir bättre samtidigt som våra leverantörer måste förbättra sig.
Ni kunder är de som sätter de högsta kraven, och det gör att vi ständigt måste utveckla oss själva för att nå nya höjder i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. För att nå nya höjder måste vi även arbeta med lösningar kring hur vi ska kunna få ner klimatpåverkan på våra transporter. Vi tittar på lösningar som ska göra nytta för miljön både hos oss själva, hos våra leverantörer och hos er kunder. Ett exempel är att minska på småorder då dessa har en otroligt stor negativ miljöpåverkan, vi måste titta på större aktörer i andra branscher för att lära oss nya och framgångsrika koncept för att ständigt utvecklas. I slutändan handlar det om att skapa ett samarbete över gränserna, att ni som kunder sätter krav på oss men även att vi som organisation kan vägleda er som kund. För i slutändan handlar det om att ni precis som vi, vill skapa bästa möjliga framtid för vår nästkommande generation!
     VD
Maryam Amini
ABA SKOL AB
MILJÖANSVARIG
ABA SKOL AB

   1   2   3   4   5